محل تبلیغات شما

آیا کسی پسران خویش را با نام دشمنانش نام گذاری می کند؟!
چه بسا بسیاری از عامه ی شیعه امروزی چون بر حقیقتی که مدت طولانی از آنان پوشیده شده است اطلاع و آگاهی یابند غافلگیر شوند و بر ذهن آنان هم خطور نکرده است [که ائمه ی اهل بیت فرزندان خود را با نام خلفای راشدین و یا ام المؤمنین عائشه نام گذاری کنند] بلکه هر آنچه مرتبط با محبت ابوبکر و عمر باشد نزد اکثر شیعیان بسیار دور و غیرممکن به نظر می رسد .
معمولاً علمای شیعه ی اثنا عشری رابطه ی اهل بیت با بزرگان صحابه ی رسول خدا (ابوبکر و عمر) و سایرین را با جلوه ای از کینه و نفرت متقابل اظهار و بیان می نمایند ولیکن ما با دلیل ملموس و آشکاری مواجهیم که حاکی از نوعی عزت و احترام خاصی همراه با محبت و تکریم اهل بیت برای اصحاب رسول خداست که آنان [اهل بیت] پسران و دختران خویش را با نام هایی نام نهاده اند که در ذهنیّت شیعه ی اثناعشری صاحبان آن نام ها با نفاق و کفر و ارتداد در ارتباط بوده اند .
امام علی علیه السلام پسری از لیلی بنت مسعود بن خالد تمیمیه داشت که به اسم ابوبکر نام گذاری نمود 1، و پسری دیگر از ام حبیب دختر ربیعه به نام عُمر و پسری نیز از ام البنین دختر خرام بن خالد به اسم عثمان نام گذاری نموده است 2 .
و امام حسن علیه السلام پسرش را با نام ابوبکر نام نهاده است 3 و طبرسی پسری دیگر را برای امام حسن ذکر کرده است که امام او را عمر نام نهاده است 4 و امام علی بن حسین (زین العابدین) یکی از پسران خود را با نام عمر نام نهاده است 5 .
تمام این نام گذاری ها [از جانب ائمه ی کرام] به قصد تیمّن و مبارکی دو یار و صحابه پیامبر (ابوبکر و عمر) بوده است .
و امام موسی بن جعفر (کاظم) یکی از دختران خویش را به نام عائشه نام نهاده است 6 ، و اربلی در کتاب <<کشف الغمه>> ذکر کرده است که یکی از پسران این امام بزرگوار به نام عمر بوده است 7 .
و امام علی بن موسی(رضا) از پدر خویش تأسّی نموده است و دختر خویش را به عائشه نام نهاده است 8 ، و همچنین امام علی بن محمّد (هادی) دختر خویش را عائشه نام نهاده است 9 .
تمام این حقایق در کتب شیعه مذکور و به رشته تحریر درآورده شده اند .
که همه ی مسائل مذکور بر این واقعیت تأکید و پافشاری می نماید که موضع گیری شیعه ی اثناعشری همچون موضع اهل بیت نسبت به صحابه نیست و در غیر اینصورت آیا کسی از شیعه اثناعشری به خود اجازه می دهد که فرزندش را به نام ابوبکر یا عائشه نام نهد چونکه اهل بیت چنین کرده اند؟ یا اینکه این هم اشتباه دیگری است که ائمه علاوه بر بیعت با ابوبکر و عمر و تنازل حسن از خلافت مرتکب شده اند !!!
ما با این وجود محبت و دوستی شیعه ی دوازده امامی برای اهل بیت را در زیر آزمایش و محک قرار می دهیم : که آیا شیعه ی اثناعشری در نام گذاری فرزندان خویش به نام های ابوبکر، عمر، عثمان و عائشه به اهل بیت اقتدا می نمایند همچنانکه اهل بیت - براساس آنچه کتب شیعه ی اثناعشری روایت نموده اند - چنین کرده اند؟ و اگر شیعه ی اثنا عشری چنین [اقتدایی] نکرده باشند محبّت و دوستی شان برای اهل بیت نوعی ادّعا به شمار می آید، و ادّعا بسیار آسان است [هر کسی بدون کمترین پای بندی و التزام می تواند ادّعا نماید.]
1) مقاتل الطالبین، ص 91.
2 ) الارشاد 1/354.
3 ) کشف الغمة، 2/198 و إعلام الوری 1/416.
4)
5 ) منتهی الآمال فی تواریخ النبی و الآل 2/59 و کشف الغمة 2/302، الارشاد، المفید 2/155 و اعلام الوری 1/493.
6 ) الارشاد 2/244، و اعلام الوری 2/36. .
7 ) کشف الغمة، 3/31.
8) کشف الغمة، 3/60.

9) کشف الغمة، 3/177.

منبع : کتاب آنگاه که حقیقت را یافتم
ثم أبصرت الحقيق
تالیف : محمد سالم الخضره
سایت کتابخانه عقیده : www.aqeedeh.com

اطلاعاتی جدید درباره شبکه جهانی کلمه

اطلاعیه در مورد فرکانس جدید شبکه جهانی کلمه بر ماهواره یاه ست

توزیع عادلانه حقوق همه ی مردم عزیز و مظلوم مان در ایران و سراسر جهان

ی ,اهل ,بیت ,شیعه ,امام ,خویش ,اهل بیت ,را با ,نام نهاده ,شیعه ی ,نام گذاری

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
pulikplus onlylovee کسب درآمد مجازی-اینترنتی رهاورد tahghighbartar تره persian-cat coffeketab iransecuritycctv استخر مدرن